ภาษาอังกฤษ

experiences

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
experienceตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างThis experience is good for my mother.คำแปลประสบการณี้สำหรบคณแมของฉ
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย