ภาษาอังกฤษ

experience

ภาษาไทย
ประสบการณ์

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
experienceตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างThis experience is good for my mother.คำแปลประสบการณ์นี้ดีสำหรับคุณแม่ของฉัน
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย