ภาษาอังกฤษ

exits

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
exitตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างThe exit door is here.คำแปลประตทางออกอยู่ี่ี่
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย