ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

exit

คำแปล
ทางออก
The
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
exit
ทางออก
door
ประตู
is
อยู่
คือ
เป็น
here
ที่นี่
.
ประตูทางออกอยู่ที่นี่
The
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
exit
ทางออก
is
อยู่
คือ
เป็น
here
ที่นี่
.
ทางออกอยู่ที่นี่
Where
ที่ไหน (ใช้ในประโยคคำถาม)
is
อยู่
คือ
เป็น
the
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
exit
ทางออก
?
ทางออกอยู่ที่ไหน
แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย