exercise

คำแปล
ฝึก, ออกกำลังกาย

การผันคำกริยาทั้งหมดของ exercise

PersonPresentPast
Iexerciseexercised
he/she/itexercisesexercised
you/we/theyexerciseexercised

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

ดูคำนี้ด้วย

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย