ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

exercise

คำแปล
ฝึก, ออกกำลังกาย
I
ผม
ฉัน
ดิฉัน
exercise
ออกกำลังกาย
ฝึก
two
สอง
hours
ชั่วโมง
a
หนึ่ง
day
วัน
.
ฉันออกกำลังกายวันละสองชั่วโมง
You
เธอ
พวกคุณ
คุณ
have
haveto
จำเป็นต้อง
ต้อง
มี
to
haveto
จำเป็นต้อง
ต้อง
ถึง
สู่
exercise
ออกกำลังกาย
ฝึก
today
วันนี้
.
คุณต้องออกกำลังกายวันนี้
I
ผม
ฉัน
ดิฉัน
exercise
ออกกำลังกาย
ฝึก
.
ฉันออกกำลังกาย
แสดงประโยคเพิ่ม

การผันคำกริยาทั้งหมดของ exercise


PersonPresentPast
Iexerciseexercised
he/she/itexercisesexercised
you/we/theyexerciseexercised

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

ดูคำนี้ด้วย:

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย