ภาษาอังกฤษ

excellent

ภาษาไทย
เยี่ยม, ยอดเยี่ยม

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวอย่างคำแปล
excellentตัวอย่างHe is an excellent student.คำแปลเขาเป็นนักเรียนที่ยอดเยี่ยม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย