ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

excellent

คำแปล
เยี่ยม, ยอดเยี่ยม
He
เขา
is
เป็น
อยู่
คือ
an
หนึ่ง
excellent
ยอดเยี่ยม
เยี่ยม
student
นักเรียน (คำนามเอกพจน์)
.
เขาเป็นนักเรียนที่ยอดเยี่ยม
Our
ของพวกเรา
food
อาหาร
is
อยู่
คือ
เป็น
excellent
ยอดเยี่ยม
เยี่ยม
.
อาหารของพวกเรายอดเยี่ยม
It
มัน
is
เป็น
อยู่
คือ
an
หนึ่ง
excellent
ยอดเยี่ยม
เยี่ยม
wine
ไวน์
.
มันคือไวน์ที่ยอดเยี่ยม
แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย