ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

example

คำแปล
ตัวอย่าง
They
พวกเธอ
พวกเขา
สิ่งของเหล่านั้น
give
ให้
an
หนึ่ง
example
ตัวอย่าง
.
พวกเขาให้หนึ่งตัวอย่าง
Take
เอา
her
ของเธอ
เธอ
as
เช่น
an
หนึ่ง
example
ตัวอย่าง
.
เอาเธอเป็นตัวอย่าง
The
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
example
ตัวอย่าง
ตัวอย่าง
แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย