ภาษาอังกฤษ

example

ภาษาไทย
ตัวอย่าง

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
exampleตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างThey give an example.คำแปลพวกเขาให้หนึ่งตัวอย่าง
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย