ภาษาอังกฤษ

exactly

ภาษาไทย
พอดี, ถูกต้อง

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวอย่างคำแปล
exactlyตัวอย่างWe have exactly a minute.คำแปลเรามีเวลาหนึ่งนาทีพอดี
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย