ภาษาอังกฤษ

evidence

ภาษาไทย
หลักฐาน

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
evidenceตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างThere is no historical evidence.คำแปลไม่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย