ภาษาอังกฤษ

everything

ภาษาไทย
ทุกอย่าง, ทุกสิ่ง

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขเพศตัวอย่างคำแปล
everythingตัวเลขเอกพจน์เพศเพศชายตัวอย่างEverything he says is true.คำแปลทุกสิ่งที่เขาพูดคือความจริง
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย