ภาษาอังกฤษ

everyone

ภาษาไทย
ทุกคน

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขเพศตัวอย่างคำแปล
everyoneตัวเลขเอกพจน์เพศเพศชายตัวอย่างHello everyone!คำแปลสวัสดีทุกคน!
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย