ภาษาอังกฤษ

ever

ภาษาไทย
เคย

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวอย่างคำแปล
everตัวอย่างIs he ever here with you?คำแปลเขาอยู่ที่นี่กับคุณบ้างไหม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย