ภาษาอังกฤษ

evenings

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
eveningตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างWe have a party tomorrow evening.คำแปลพวกเรามงานเลี้ยงวนพรุ่งนี้ตอนเย
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย