ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

evening

คำแปล
ตอนเย็น
We
พวกเรา
have
มี
a
หนึ่ง
party
งานเลี้ยง
tomorrow
วันพรุ่งนี้
evening
ตอนเย็น
.
พวกเรามีงานเลี้ยงวันพรุ่งนี้ตอนเย็น
Tomorrow
วันพรุ่งนี้
,
Friday
วันศุกร์
evening
ตอนเย็น
วันพรุ่งนี้ วันศุกร์ตอนเย็น
The
theman
ผู้ชาย
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
man
theman
ผู้ชาย
ผู้ชาย
cooks
ทำอาหาร
in
ใน
the
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
evening
ตอนเย็น
.
ผู้ชายทำอาหารในตอนเย็น
แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย