ภาษาอังกฤษ

even

ภาษาไทย
แม้แต่, ด้วยซ้ำ

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวอย่างคำแปล
evenตัวอย่างI do not even have a brother.คำแปลฉันไม่ได้มีพี่ชายสักคนด้วยซ้ำ
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย