ภาษาอังกฤษ

establish

ภาษาไทย
จัดตั้ง, ก่อตั้ง

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวอย่างคำแปล
establishตัวอย่างHe is going to establish an office in that building.คำแปลเขาจะจัดตั้งสำนักงานในตึกนั้น

การเชื่อมestablish

PersonPresentPast
Iestablishestablished
he/she/itestablishesestablished
you/we/theyestablishestablished
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย