ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

entry

คำแปล
การเข้า
No
ไม่
entry
การเข้า
.
ห้ามเข้า
No
ไม่
entry
การเข้า
.
ห้ามเข้า
The
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
entry
การเข้า
การเข้า
แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย