ภาษาอังกฤษ

entries

ภาษาไทย
ทางเข้า

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
entryตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างNo entry.คำแปลห้ามเข้า
entriesตัวเลขพหูพจน์ตัวอย่างThere are two entries.คำแปลมีทางเข้าสองทาง
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย