ภาษาอังกฤษ

entrance

ภาษาไทย
ทางเข้า

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
entranceตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างThis is an entrance.คำแปลนี่คือทางเข้าทางหนึ่ง
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย