ภาษาอังกฤษ

entered

ภาษาไทย
เข้า

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวอย่างคำแปล
enteredตัวอย่างWe entered without the key.คำแปลพวกเราได้เข้าโดยไม่มีกุญแจ
enterตัวอย่างThe men have to enter the house.คำแปลพวกผู้ชายต้องเข้าบ้านหลังนี้

การเชื่อมenter

PersonPresentPast
Ienterentered
he/she/itentersentered
you/we/theyenterentered
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย