ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

enough

คำแปล
พอ
It
มัน
is
อยู่
คือ
เป็น
enough
พอ
for
สำหรับ
เพื่อ
เป็นเวลา
her
ของเธอ
เธอ
.
มันพอสำหรับเธอ
1 ความคิดเห็น
We
พวกเรา
still
ยัง
ยังคง
have
มี
enough
พอ
time
เวลา
.
พวกเรายังมีเวลาพออยู่
We
พวกเรา
easily
อย่างง่ายดาย
have
มี
enough
พอ
time
เวลา
.
พวกเรามีเวลาเกินพอ
แสดงประโยคเพิ่ม

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย