ภาษาอังกฤษ

engine

ภาษาไทย
เครื่องยนต์

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
engineตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างThe engine is mine, not yours.คำแปลเครื่องยนต์เครื่องนี้เป็นของฉัน ไม่ใช่ของคุณ
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย