ภาษาอังกฤษ

emergency

ภาษาไทย
เหตุฉุกเฉิน

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
emergencyตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างIn case of emergency, call the police.คำแปลในกรณีฉุกเฉิน โทรเรียกตํารวจ
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย