ภาษาอังกฤษ

else

ภาษาไทย
นอกจากนี้

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวอย่างคำแปล
elseตัวอย่างWhat else do you have?คำแปลคุณมีอะไรอีก
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย