ภาษาอังกฤษ

eleven

ภาษาไทย
สิบเอ็ด

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวอย่างคำแปล
elevenตัวอย่างI am eleven years old.คำแปลฉันอายุสิบเอ็ดปี
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย