ภาษาอังกฤษ

election

ภาษาไทย
การเลือกตั้ง

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
electionตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างThe electionคำแปลการเลือกตั้ง
electionsตัวเลขพหูพจน์ตัวอย่างThere are elections every four years.คำแปลมีการเลือกตั้งทุกสี่ปี
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย