ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

eighteen

คำแปล
สิบแปด
My
ของฉัน
ของผม
son
ลูกชาย
is
เป็น
อยู่
คือ
only
เท่านั้น
แค่
eighteen
สิบแปด
.
ลูกชายของเธออายุเพียงสิบแปดปีเท่านั้น
2 ความคิดเห็น
Her
ของเธอ
เธอ
son
ลูกชาย
is
อยู่
คือ
เป็น
eighteen
สิบแปด
.
ลูกชายของเธออายุสิบแปดปี
I
ผม
ฉัน
ดิฉัน
have
มี
eighteen
สิบแปด
horses
ม้า
.
ฉันมีม้าสิบแปดตัว

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย