ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

eggs

คำแปล
ไข่
She
เธอ
eats
รับประทาน
กิน
two
สอง
eggs
ไข่
.
เธอกินไข่สองฟอง
4 ความคิดเห็น
The
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
girls
เด็กผู้หญิง
have
มี
five
ห้า
eggs
ไข่
.
เด็กผู้หญิงมีไข่ห้าฟอง
Three
สาม
eggs
ไข่
ไข่สามฟอง

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

ดูคำนี้ด้วย:

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย