egg

คำแปล
ไข่
The
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
girl
เด็กผู้หญิง
eats
รับประทาน
กิน
an
หนึ่ง
egg
ไข่
.
เด็กผู้หญิงคนนี้กินไข่ฟองหนึ่ง
1 ความคิดเห็น
An
หนึ่ง
egg
ไข่
ไข่ฟองหนึ่ง
4 ความคิดเห็น
The
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
woman
ผู้หญิง
eats
รับประทาน
กิน
an
หนึ่ง
egg
ไข่
.
ผู้หญิงคนนี้กินไข่ฟองหนึ่ง
แสดงประโยคเพิ่ม

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย