Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

egg

คำแปล

ไข่

The
girl
eats
an
egg
.

เด็กผู้หญิงคนนี้กินไข่ฟองหนึ่ง

1 ความคิดเห็น

An
egg

ไข่ฟองหนึ่ง

4 ความคิดเห็น

The
woman
eats
an
egg
.

ผู้หญิงคนนี้กินไข่ฟองหนึ่ง

แสดงประโยคเพิ่ม

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง