ภาษาอังกฤษ

egg

ภาษาไทย
ไข่

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
eggตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างThe girl eats an egg.คำแปลเด็กผู้หญิงคนนี้กินไข่ฟองหนึ่ง
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย