ภาษาอังกฤษ

effect

ภาษาไทย
ผลกระทบ

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
effectตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างThe effectคำแปลผลกระทบ
effectsตัวเลขพหูพจน์ตัวอย่างWhat are the effects?คำแปลผลกระทบคืออะไรบ้าง
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย