ภาษาอังกฤษ

education

ภาษาไทย
การศึกษา

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
educationตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างMy parents pay for my education.คำแปลพ่อแม่ของผมจ่ายเงินค่าการศึกษาของผม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย