ภาษาอังกฤษ

edition

ภาษาไทย
ฉบับพิมพ์

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
editionตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างNew editionคำแปลฉบับพิมพ์ครั้งใหม่
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย