ภาษาอังกฤษ

edge

ภาษาไทย
ขอบ, ริม

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
edgeตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างThe girls walk along the water's edge.คำแปลพวกเด็กผู้หญิงเดินตามริมน้ำ
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย