ภาษาอังกฤษ

economy

ภาษาไทย
เศรษฐกิจ

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
economyตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างWhat is the relation between the war and the economy?คำแปลความสัมพันธ์ระหว่างสงครามและเศรษฐกิจคืออะไร
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย