ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

economy

คำแปล
เศรษฐกิจ
What
อะไร
is
คือ
เป็น
อยู่
the
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
relation
ความสัมพันธ์
สัมพันธ์
between
ระหว่าง
the
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
war
สงคราม
and
และ
the
theeconomy
เศรษฐกิจ
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
economy
theeconomy
เศรษฐกิจ
เศรษฐกิจ
?
ความสัมพันธ์ระหว่างสงครามและเศรษฐกิจคืออะไร
1 ความคิดเห็น
What
อะไร
is
คือ
เป็น
อยู่
the
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
relation
ความสัมพันธ์
สัมพันธ์
between
ระหว่าง
the
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
war
สงคราม
and
และ
the
theeconomy
เศรษฐกิจ
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
economy
theeconomy
เศรษฐกิจ
เศรษฐกิจ
?
ความสัมพันธ์ระหว่างสงครามและเศรษฐกิจคืออะไร
1 ความคิดเห็น
How
อย่างไร
is
เป็น
อยู่
คือ
the
theeconomy
เศรษฐกิจ
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
economy
theeconomy
เศรษฐกิจ
เศรษฐกิจ
?
เศรษฐกิจเป็นอย่างไรบ้าง
แสดงประโยคเพิ่ม

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย