ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

eaten

คำแปล
You
เธอ
พวกคุณ
คุณ
have
มี
already
แล้ว
eaten
กิน
.
คุณได้กินแล้ว
1 ความคิดเห็น
I
ฉัน
ดิฉัน
ผม
would
จะ - past tense
have
มี
eaten
กิน
your
ของเธอ
ของคุณ
ของพวกคุณ
lunch
อาหารกลางวัน
if
ถ้า
I
ฉัน
ดิฉัน
ผม
had
มี
not
ไม่
ไม่ใช่
eaten
กิน
.
ฉันคงได้กินข้าวเที่ยงของคุณถ้าฉันไม่ได้กินแล้ว
2 ความคิดเห็น
He
เขา
will
จะ
have
มี
eaten
กิน
lunch
อาหารกลางวัน
.
เขาจะได้กินข้าวเที่ยงแล้ว
1 ความคิดเห็น
แสดงประโยคเพิ่ม

การผันคำกริยาทั้งหมดของ eat


PersonPresentPast
Ieatate
he/she/iteatsate
you/we/theyeatate

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย