Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

eat

คำแปล
รับประทาน, กิน
A
boy
and
a
girl
eat
.
เด็กผู้ชายคนหนึ่งและเด็กผู้หญิงคนหนึ่งกิน
4 ความคิดเห็น
I
eat
an
apple
.
ฉันกินแอปเปิ้ลลูกหนึ่ง
20 ความคิดเห็น
แสดงประโยคเพิ่ม

การผันคำกริยาทั้งหมดของ eat


PersonPresentPast
Ieatate
he/she/iteatsate
you/we/theyeatate

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย