ภาษาอังกฤษ

easily

ภาษาไทย
อย่างง่ายดาย

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวอย่างคำแปล
easilyตัวอย่างNow I run easily.คำแปลตอนนี้ฉันวิ่งอย่างง่ายดาย
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย