ภาษาอังกฤษ

ear

ภาษาไทย
หู

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
earตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างThe earคำแปลหู
earsตัวเลขพหูพจน์ตัวอย่างWe have two ears.คำแปลพวกเรามีหูสองข้าง
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย