ภาษาอังกฤษ

each

ภาษาไทย
แต่ละ

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
eachตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างEach woman has a man.คำแปลผู้หญิงแต่ละคนมีผู้ชายคนหนึ่ง

ดูคำนี้ด้วย:

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย