ภาษาอังกฤษ

dust

ภาษาไทย
ฝุ่น

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
dustตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างThe books do not have dust.คำแปลหนังสือพวกนี้ไม่มีฝุ่น
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย