ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

dust

คำแปล
ฝุ่น
The
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
books
หนังสือ
do
donot
อย่า
ทำ
not
donot
อย่า
ไม่
ไม่ใช่
have
มี
dust
ฝุ่น
.
หนังสือพวกนี้ไม่มีฝุ่น
There
thereis
มี
ที่นั่น
is
thereis
มี
อยู่
คือ
เป็น
dust
ฝุ่น
on
บน
the
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
table
โต๊ะ
.
มีฝุ่นอยู่บนโต๊ะตัวนี้
The
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
books
หนังสือ
have
มี
dust
ฝุ่น
.
หนังสือพวกนี้มีฝุ่น
แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย