ภาษาอังกฤษ

during

ภาษาไทย
ในระหว่าง

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวอย่างคำแปล
duringตัวอย่างHe reads the newspaper during breakfast.คำแปลเขาอ่านหนังสือพิมพ์ระหว่างที่กินข้าวเช้า

ดูคำนี้ด้วย:

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย