during

คำแปล
ในระหว่าง
I
ผม
ฉัน
ดิฉัน
read
อ่าน
,
but
แต่
not
ไม่ใช่
ไม่
during
ในระหว่าง
dinner
อาหารเย็น
ข้าวเย็น
มื้อเย็น
.
ฉันอ่าน แต่ไม่ใช่ระหว่างที่กินข้าวเย็น
1 ความคิดเห็น
He
เขา
reads
อ่าน
the
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
newspaper
หนังสือพิมพ์
during
ในระหว่าง
breakfast
อาหารเช้า
ข้าวเช้า
.
เขาอ่านหนังสือพิมพ์ระหว่างที่กินข้าวเช้า
Not
ไม่ใช่
ไม่
during
ในระหว่าง
dinner
อาหารเย็น
ข้าวเย็น
มื้อเย็น
ไม่ใช่ระหว่างที่กินข้าวเย็น

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย