ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

ducks

คำแปล
เป็ด
Three
สาม
turtles
เต่า
and
และ
two
สอง
ducks
เป็ด
เต่าสามตัวและเป็ดสองตัว
6 ความคิดเห็น
Turtles
เต่า
and
และ
ducks
เป็ด
are
เป็น
อยู่
animals
สัตว์
.
เต่าและเป็ดเป็นสัตว์
2 ความคิดเห็น
He
เขา
has
มี
three
สาม
ducks
เป็ด
.
เขามีเป็ดสามตัว

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

ดูคำนี้ด้วย:

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย