ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

drive

คำแปล
ขับ
Drive
ขับ
slowly
อย่างช้า
.
ขับช้าๆ
1 ความคิดเห็น
I
ผม
ฉัน
ดิฉัน
want
อยากได้
to
ถึง
สู่
drive
ขับ
.
ฉันอยากขับรถ
1 ความคิดเห็น
You
คุณ
เธอ
พวกคุณ
drive
ขับ
the
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
car
รถยนต์
however
อย่างไรก็ตาม
much
มาก
you
คุณ
เธอ
พวกคุณ
want
อยากได้
.
คุณขับรถคันนี้มากเท่าที่คุณต้องการ
แสดงประโยคเพิ่ม

การผันคำกริยาทั้งหมดของ drive


PersonPresentPast
Idrivedrove
he/she/itdrivesdrove
you/we/theydrivedrove

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

ดูคำนี้ด้วย:

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย