ภาษาอังกฤษ

drink

ภาษาไทย
ดื่ม

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวอย่างคำแปล
drinksตัวอย่างThe girl drinks water.คำแปลเด็กผู้หญิงคนนี้ดื่มน้ำ
drinkตัวอย่างI drink and I eat.คำแปลผมดื่มและผมกิน
drankตัวอย่างMy dad drank beer on Thursday.คำแปลพ่อของฉันดื่มเบียร์เมื่อวันพฤหัสบดี
drunkตัวอย่างShe has not drunk beer since yesterday.คำแปลเธอไม่ได้ดื่มเบียร์ตั้งแต่เมื่อวานนี้
drinkingตัวอย่างThe four men are drinking milk.คำแปลผู้ชายสี่คนนี้กำลังดื่มนมอยู่
drinkตัวอย่างYesterday, we did not drink wine.คำแปลเมื่อวานนี้ พวกเราไม่ได้ดื่มไวน์

การเชื่อมdrink

PersonPresentPast
Idrinkdrank
he/she/itdrinksdrank
you/we/theydrinkdrank

ดูคำนี้ด้วย:

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย