dress

คำแปล
ชุดกระโปรง, เดรส
I
ฉัน
ดิฉัน
ผม
wear
สวม
ใส่
her
เธอ
ของเธอ
dress
เดรส
ชุดกระโปรง
.
ฉันใส่ชุดกระโปรงของเธอ
2 ความคิดเห็น
I
ฉัน
ดิฉัน
ผม
wear
สวม
ใส่
a
หนึ่ง
dress
ชุดกระโปรง
เดรส
.
ฉันใส่ชุดกระโปรง
3 ความคิดเห็น
Her
เธอ
ของเธอ
dress
เดรส
ชุดกระโปรง
ชุดกระโปรงของเธอ
1 ความคิดเห็น
แสดงประโยคเพิ่ม

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

ดูคำนี้ด้วย:

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย