ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

dream

คำแปล
ความฝัน
Your
ของเธอ
ของคุณ
ของพวกคุณ
dream
ความฝัน
is
เป็น
อยู่
คือ
my
ของฉัน
ของผม
dream
ความฝัน
.
ความฝันของคุณคือความฝันของฉัน
Your
ของเธอ
ของคุณ
ของพวกคุณ
dream
ความฝัน
is
เป็น
อยู่
คือ
my
ของฉัน
ของผม
dream
ความฝัน
.
ความฝันของคุณคือความฝันของฉัน
That
นั่น
ว่า
นั้น
is
เป็น
อยู่
คือ
our
ของพวกเรา
dream
ความฝัน
.
นั่นคือความฝันของพวกเรา
แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย