ภาษาอังกฤษ

down

ภาษาไทย
ลง

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวอย่างคำแปล
downตัวอย่างA book never lets us down.คำแปลหนังสือไม่เคยทำให้พวกเราผิดหวัง

ดูคำนี้ด้วย:

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย